Використання ідей "Вальдорфської педагогіки" у сучасних школах

Педагогіка і освіта » Використання ідей "Вальдорфської педагогіки" у сучасних школах

Темою нашої роботи ми обрали проблему "Використання ідей "Вальдорфська педагогіка" у сучасних школах", тому що ця тема є досить актуальною на даному етапі розвитку педагогічної діяльності взагалі. Розглядом цього питання займалися такі видатні вчені-педагоги, як: Р. Штейнер, Ш. Амонашвілі, В.К.Загвоздкин, О.О. Пинський, С.В. Гозак та інші. Вальдорфські школи - це система освіти, заснована на пошані до дитинства. Її мета - розвинути природні здібності кожної дитини і укріпити віру у власні сили, яка знадобитися йому в дорослому житті. Вже на стадії дошкільного виховання і в початковій школі закладається солідний фундамент знання і досвіду, на якому буде базуватися освіта в середній школі. На цій стадії вальдорфська школа намагається розвинути в дитині такі якості як емоційна зрілість, ініціатива і творчий підхід до справи, здоровий глузд і загострене почуття відповідальності.

Вальдорфська школа пропонує дитині такий спосіб пізнання світу суспільства і самих себе, який виключав би відчуженість від предмету розвивав би в учні відчуття причетності до того, що відбувається навколо нього.

Розглянувши і вивчивши результати їх досліджень щодо цієї проблеми ми дійшли висновків про важливість вальдорфської педагогіки взагалі і , що є більш значним у процесі навчання та виховання, про важливість вальдорфської педагогіки в початковій школі. Об’єктом дослідження є удосконалення уроку у сучасній загальноосвітній школі. Предмет дослідження – використання ідей вальдорфської педагогіки для удосконалення уроку у сучасній загальноосвітній школі. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити ефективність використання ідей вальдорфської педагогіки на уроках у сучасній школі. У своєму дослідженні ми виходимо з припущення про те, що використання ідей вальдорфської педагогіки у сучасній школі буде позитивно впливати на навчальний та виховний процеси за таких умов: розробки гігієнічної оцінки уроку евритмії у сучасній школі, розробки з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів.

Програми вальдорфських шкіл будуються так, щоб враховувати індивідуальні потреби кожного учня. Досвід вальдорфського руху накопичений за 75 років його існування, показав, що його принципи можуть бути адаптовані до культур самих різних народів. Причина в тому, що програми цих шкіл націлені більш на розвиток природних здібностей людини, ніж просто передачу знань. Широта підходу і междисциплінарність - відмінна особливість цих програм.

Викладання у вальдофських школах засноване на принципах спадкоємності і особистої дії педагога.

У нашому швидко змінному і нестабільному світі людина все частіше повинна проявляти ініціативу, гнучкість і відповідальність. Випускники вальдорфських шкіл зарекомендували себе як творчі люди, здатні гідно справлятися з труднощами, яких багато у сьогоднішній дійсності.

Міждисциплінарний підхід, який використовують у вальдорфських школах починаючи з перших і до випускних класів, дозволяє прищепити учням цілісний погляд на світ. Це не тільки допомагає їм освоювати в школі окремі області знань, але самостійно встановлювати складні зв'язки з явищами. Міждисциплінарний підхід застосовується при вивченні всіх предметів з урахуванням вікових особливостей дітей. Від двох перших годин навчання до трьох-четирьох тижнів може бути присвячено розгляду таких тем як географія Північної Америки, механіка, стародавнім римлянам, деревам, фінансам живленню або архітектурі. І це виявляється ефективним методом навчання, який дозволяє розвинути пам'ять учнів і підтримати їх інтерес до навчання.

Ретельно дотримується баланс між отриманням практичних навиків в роботі у саду, майстернею або на підприємстві і з заняттями різних видів мистецтв: музикою, ритмікою, театром, живописом і скульптурою.

У нашому світі, де руйнуються традиційні культури, зникають общини і беруться під сумнів релігійні цінності, молоді люди все частіше потребують допомоги, щоб розвинути в собі такі якості як довіра співчуття, здібність до моральної оцінки дійсності, розрізнення добра і зла. Вальдофські школи, спираючись на співпрацю з батьками свідомо культивують ці цінності. Весь процес навчання направлений то, щоб дитина "знала і любила цей світ" і його всіх мешканців. У цьому сенсі заповіданий Штейнером підхід до освіти є підходом по істині екологічним.

Штейнеровські школи є самостійні самоврядні учбові організації. У Великобританії вони співробітничають один з одним в рамках Асоціації штейнеровських шкіл і входять в інші міжнародні об'єднання. Всю відповідальність за учбовий процес несуть вчителі, які утворюють педагогічний колектив. Директори в такій школі ні, а керівництво здійснює раду школи, в яку входять батьки вчителі і адміністратор, що управляє шкільним господарством. Єдиної метою такого об'єднання є спільна робота на благо учнів.

Така організація - не тільки модель общини, що спільно піклується про благо учнів, але ефективний спосіб мобілізації здібностей і талантів всіх осіб, зацікавлених в процвітанні школи.

Не питайте, що потрібно знати і уміти робити людина, щоб якнайкращим образом відповідати запитам існуючого суспільства. Поставте питання інакше: чим жива людина, і хто з нього або з неї може вирости. Це єдиний спосіб виявити нові якості кожного нового покоління і направити їх на служіння суспільству. Тоді суспільство стане таким, яким його може зробити, долаючи існуючі умови, це покоління. Нове покоління зовсім не повинне ставати таким, яким би хотіло його бачити передування

Нове про педагогіку:

Формування артистизму як професійної навички майбутніх учителів музики в умовах занять з хорового класу
Сучасний етап суспільного розвитку характеризується певними змінами у сфері освіти: відбувається переосмислення педагогічних цінностей, виникає необхідність пошуку нових шляхів розвитку особистості, ...

Навчання як провідний вид діяльності молодших школярів
Для успішного засвоєння знань учні повинні наполегливо вчитися з тим, щоб сприйняти, зрозуміти, засвоїти матеріал і потім спеціальними вправами закріпити його у пам'яті, виробити навички для застосув ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com