Родинне виховання в сучасній сім’ї

Педагогіка і освіта » Родинне виховання в сучасній сім’ї

Процес формування і розвитку особистості починається з родини, з моменту народження дитини. Саме батьки вводять дитину в складний світ людських взаємин. Уроки життя, здобуті в родині, мають величезну виховну силу, бо дають їх найближчі люди – мама, тато, бабуся…

Отже, сім’я була й лишається головним осередком, де відбувається становлення і розвиток особистості.

Родинне виховання настільки важливе в житті кожної людини, що Генеральна Асамблея ООН, оголосила 1994 рік Міжнародним роком сім’ї та постановила, що “починаючи з 1994 року, 15 травня щорічно буде відзначати Міжнародний день родини”, підкресливши цим величезне значення сім’ї в фізичному й духовному становленні особистості.

Конвенція ООН про права дитини, схвалена на 44-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 листопада 1989 р. (набула чинності в Україні з 27 червня 1991 р.), визнає, що дитині для повного та гармонійного розвитку необхідно зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові та розуміння.

Законодавчо правовий статус сім’ї закріплено в статті 51 Конституції України: “Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка”. Кожен із подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї. Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття. Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою.

У державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ століття) про роль сім’ї сказано так: “На етапі раннього родинного виховання батьки, як перші педагоги, покликані створити умови для повноцінного фізичного та психічного становлення особистості, рівноваги, довіри, сформувати активне, зацікавлене ставлення до навколишнього світу”.

Сім’я несе повну відповідальність за розвиток, виховання і навчання

своїх дітей.

Концепція національного виховання трактує, що “родинне виховання – перша природна, постійно діюча і найголовніша ланка національного виховання”.

Питання родинного виховання розглядали М. Стельмахович, О.Духнович, Г.Сковорода, Т.Шевченко, Я.Чепіга, І.Огієнко та інші. З цієї теми написано багато книжок, наукових та дослідницьких робіт. Але, не дивлячись на це, в сучасній українській родині існує багато запитань з приводу того, як же найкраще виховувати дитину, все ще існує багато проблем і непорозумінь між батьками.

Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що проблема родинного виховання була і є надзвичайно важливою, бо зумовлена тією величезною роллю, яку відіграє родина у вихованні особистості. В цьому полягає актуальність дослідження.

Мета курсової роботи: визначити сутність, мету, завдання, умови родинного виховання в сучасній сім’ї.

Для досягнення мети висунуті наступні завдання курсової роботи:

здійснити теоретичний аналіз джерел для визначення сутності, мети та завдання родинного виховання;

дослідити особливості виховання в сучасній українській сім’ї;

виділити мету, завдання, форми і методи родинного виховання в сучасній сім’ї;

визначити умови успішного родинного виховання;

дослідити методику здійснення родинного виховання у загальноосвітній школі на сучасному етапі;

на основі вивченого стану родинного виховання запропонувати методичні рекомендації вчителям щодо роботи з батьками.

Об’єкт дослідження – процес родинного виховання школярів.

Предмет дослідження – родинне виховання дітей в сім’ї.

Методи дослідження: аналіз наукової літератури з теми дослідження, аналіз та узагальнення передового педагогічного досвіду, спостереження.

Гіпотеза дослідження: застосування історичного досвіду українського народу з родинного виховання та нових нетрадиційних інтерактивних форм роботи класного керівника з батьками є центральний напрямок педагогізації освіти батьків.

Нове про педагогіку:

Особливості сприймання дошкільниками поняття про величину предметів
Розглянемо програму з формування математичних уявлень про величину предмета в кожній з вікових груп. Друга молодша група Цей розділ програми пов'язаний з розвитком початкових уявлень у дошкільників п ...

Аналіз програми з української мови для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей у добукварний період
«Програму з української мови для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей» розроблено з врахуванням особливостей психічного і фізичного розвитку, непідготовленост ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com