Особливості організації учбово-виховного процесу за допомогою здоров'язберігаючих технологій

Педагогіка і освіта » Особливості організації учбово-виховного процесу за допомогою здоров'язберігаючих технологій

Проблема збереження та цілеспрямованого формування здоров'я дітей та молоді у важких сучасних умовах розвитку України виключно значима та актуальна. За останні роки в Україні відбулося значне якісне погіршення здоров'я школярів. За даними досліджень, лише 10% випускників шкіл можуть вважатися здоровими, 40% мають різноманітну хронічну патологію. У кожного другого школяра виявлено сполучення кількох хронічних захворювань.

За період навчання у школі кількість дітей з порушеннями опорно-рухового апарату збільшується в 1,5 – 2 рази, нервовими хворобами - в 2 рази, з алергічними - в 3 рази, з короткозорістю — в 5 разів.

Особливо несприятлива ситуація зі здоров'ям учнів відмічається в школах нового типу (гімназії, коледжі, ліцеї, школи з поглибленим вивченням предметів), де більшість дітей - обдаровані у якомусь профілі (фізико-технічний, математичний, хіміко-біологічний, філологічний тощо). Учбовий процес в таких закладах характеризується підвищеною інтенсивністю. До кінця року в гімназистів в 2 рази збільшується частота гіпертонічних реакцій, а загальне число несприятливих змін артеріального тиску досягає 90%, поява високої невротизації відмічається у 55-83% таких учнів. За результатами профілактичних оглядів різноманітні захворювання реєструються у 94,5% підлітків. Поширеність захворювань, обмежуючих вибір професій, досягає на сьогодні 39%.

Здоров'я школярів знаходиться в прямій залежності від умов навчання, харчування, рухової активності, правильного чергування навантаження та відпочинку, умов сімейного виховання. Воно також визначається співвідношенням зовнішніх і внутрішніх факторів, з одного боку, і можливостями самого організму протидіяти небажаним впливам, захищатися від них, по можливості підсилюючи вплив позитивних для здоров'я факторів, з другого боку. Ступінь успішності оздоровчої діяльності — усунення шкідливих впливів (коректування навколишнього середовища) та підвищення стійкості до них (тренування, збільшення адаптаційних можливостей організму) — визначає напрям зусиль по збереженню та укріпленню здоров'я .

Існуюча тенденція до погіршання стану здоров'я студентської молоді, особливо тих, що навчаються з підвищеною інтенсивністю (студенти музичного коледжу), стала вирішальною у виборі теми дослідження.

Об'єкт дослідження — порушення здоров'я у юнаків та дівчат.

Суб'єкт дослідження – студенти музичного навчального закладу.

Предмет дослідження - особливості організації учбово-виховного процесу за допомогою здоров'язберігаючих технологій.

Обґрунтування гіпотези: використання методу скринінг – тестування дозволяє діагностувати порушення здоров’я на початковому етапі їх формування, що підвищує ефективність профілактичних міроприємств.

Наукова новизна роботи полягає у тому, що автором запропонований новий варіант скринінг – тестування здоров’я юнаків та дівчат, який підтвердив свою ефективність в умовах учбового закладу.

Теоретична значимість - систематизація наукових даних у сфері здоров'я студентів, своєчасне виявлення в них порушення стану здоров'я, та впливу різних факторів навантаження.

Практична значимість даної роботи полягає в тому, що так як цей напрям ще не достатньо вивчений та існує зовсім небагато літератури з проблеми, отримані нами результати можуть бути корисними в наступних дослідженнях з цього питання.

Методи дослідження ми намагалися підібрати таким чином, щоб мати можливість отримати одні з найважливіших показників, на наш погляд, що характеризують фізичний стан здоров’я студентської молоді.

Нове про педагогіку:

Шкільні проблеми навчання письму ліворуких дітей
Відомо, що значна частина дітей, що приходять до першого класу, не підготовлені до письма, а це вже з перших днів навчання створює комплекс труднощів. У дітей нерідко дуже малий досвід виконання граф ...

Креативність та артистизм вчителя іноземної мови
Якість людської мови як засобу комунікації визначається двома параметрами: швидкістю мовленнєвої реакції та широта кругозору. Ось чому креативні методи, засновані на артистичному, творчому підході до ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com