Використання ігрових форм як засіб підвищення інтересу до вивчення світової літератури в основній школі

Педагогіка і освіта » Використання ігрових форм як засіб підвищення інтересу до вивчення світової літератури в основній школі

Цікава гра підвищує розумову активність дитини, і вона може вирішити більш важку задачу, ніж на занятті. Але це не значить, що заняття повинні проводитися тільки у формі гри. Гра – це тільки один з засобів, і вона дає гарні результати тільки в сполученні з іншими: спостереженнями, бесідами, читанням, тощо.

У грі в учнів виробляються звички зосереджуватися, думати самостійно, розвиваються увага, потяг до знань. Захопившись, учні не помічають, що вчаться, орієнтуються у незвичайних ситуаціях, поповнюють запас уявлень, понять, розвивають фантазію. Навіть найпасивніші включаються у гру з великим бажанням, докладаючи зусиль, щоб не підвести товаришів по грі.

Ігрові уроки добре уживаються із "серйозним" навчанням. Включення їх у навчання робить процес цей цікавим, створює в учнів бадьорий робочий настрій, полегшує подолання труднощів у засвоєнні навчального матеріалу. Ігрові дії підтримують і посилюють інтерес учнів до предмета.

У ході дидактичної гри учаснику необхідно максимально мобілізувати знання, досвід, уяву. У процесі гри виробляється вміння думати системно, шукати нові ідеї. Гра на уроці вимагає, щоб її учасники віддавали їй свою енергію, розум, витримку, самостійність. Вона стає напруженою роботою і через добровільні зусилля веде до задоволення.

Виходячи з вищесказаного тема нашої роботи є актуальною. Її мета полягає у дослідженні ігрових форм на уроках світової літератури в основній школі.

Поставлена мета дає можливість визначити наступні завдання:

визначити основні психолог-педагогічні особливості учнів основної школи;

з’ясувати особливості використання гри в методиці викладання світової літератури;

розглянути класифікації ігор гри;

розглянути основні методики проведення літературної гри;

висвітлити основні моменти використання літературних ігор на уроках світової літератури;

розробити конспект з використанням ігрових форм на уроці світової літератури у 8 класі.

Виходячи з зазначених мети та завдань об’єктом дослідження є методика використання ігрових форм на уроках світової літератури.

Предметом дослідження стали літературні твори, запропоновані для вивчення школярам в 8 класі.

Провідним в даній роботі є метод педагогічного дослідження, зокрема, бесіда, анкетування, спостереження, аналіз та співставлення.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані у підготовці до уроків літератури.

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. У першому розділі ми звернемо особливу увагу на психолого-педагогічні особливості підліткового віку, теоретичні аспекти використання ігрових форм на уроках світової літератури. У другому – на практичному.

Нове про педагогіку:

Застосування методу проекту за програмою «INTEL. Навчання для майбутнього» під час використання самостійної роботи на уроках української мови у початкових класах
Сучасна освіта вимагає нових підходів до організації навчального процесу, в центрі якого повинна бути особистість – творча, мисляча, розкомплектована. Початкова школа теж поступово стає особистісно з ...

Науково–методичне обґрунтування експериментального дослідження
Проаналізувавши підручники з української мови для початкової школи, ми побачили, що основу в оволодінні фразеологічним матеріалом становлять вправи на усвідомлення і розуміння значень фразеологізмів. ...

Навігація по сайту

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com