Відомості з історії математики як засіб формування мотивації учіння молодших школярів

Педагогіка і освіта » Відомості з історії математики як засіб формування мотивації учіння молодших школярів

Формування мотивації учіння молодших школярів є однією з найважливіших проблем педагогічної теорії та практики. Педагоги, психологи, методисти розглядають різні аспекти даної проблеми. Результати досліджень фахівців показали, що одним з ефективних засобів формування мотивації учнів початкових класів на уроках математики є використання елементів історизму.

На нашу думку, знайомство учнів з історією математики означає продумане, планомірне використання на уроках фактів з історії математики. Ця робота повинна проводитися на уроках різного типу та на різних етапах уроків з математики. Вчитель має чітко усвідомлювати наступне:

1. З якою метою пропонується даний історичний матеріал.

2. В якій формі подається (повідомлення учнів, повідомлення вчителя, вікторина, історична задача тощо).

3. Як організована при цьому діяльність учнів.

Очевидно, що мета використання елементів історизму визначає їх місце на уроці.

Зміст історичних відомостей може бути різним, а саме: біографія відомого математика, історія виникнення математичних результатів, узагальнення відомого із шкільного курсу математичного твердження, історія походження певного символу, тлумачення математичної термінології тощо.

Форми подання історичної інформації також можуть бути різними: коротка бесіда, екскурс, розв’язання задачі, демонстрація та пояснення певного рисунку.

Очевидно, що організація і проведення таких уроків вимагає великих зусиль учителів. Ефективність таких уроків можна підвищити, якщо залучити до підготовки самих учнів (виготовлення малюнків, підготовка повідомлень).

На нашу думку, такі уроки з математики дозволяють показати учням, що математика – жива наука, яку створили і продовжують розвивати люди. Це сприяє підвищенню інтересу учнів до вивчення математики, формуванню їх критичного мислення та наукового світогляду, що є одним з основних завдань сучасної школи.

Народна мудрість говорить, що, не знаючи минулого, неможливо зрозуміти справжній сенс сьогодення і мету майбутнього. Це, звичайно, стосується й математики.

У математичній літературі, в підручниках завжди приділялася велика увага цікавим старовинним задачам різних народів і епох, оскільки вважалося, що елемент цікавості полегшує навчання, розвиває пізнавальну активність. До цікавих завдань ми відносимо задачі з цікавим змістом або цікавими способами розв’язання, математичні ігри, завдання, що стосуються цікавих властивостей чисел і геометричних фігур.

У сучасній педагогічній діяльності відбувається полеміка про те, як вчити дітей розв’язувати завдання, як зацікавити їх в настільки складному процесі.

Деякі педагоги виділяють використання історичного матеріалу як спосіб розвитку пізнавальної активності школярів, проте з іншого боку питанню використання історичного матеріалу в школі приділяється недостатня увага.

Дане протиріччя формує проблему необхідності використання історичного матеріалу при формуванні мотивації учіння школярів. Якщо проблему не вирішувати, то у дитини розвивається пасивне ставлення до вирішення завдань, що в підсумку може призвести до виникнення наступних труднощів: невміння аналізувати завдання, втрата інтересу до розв'язання задач.

Проблему формування мотивації школярів можна вирішувати різними способами, методами, прийомами, технологіями.

Виходячи з вищевикладеного тема курсового дослідження наступна: «Відомості в історії математики як засіб формування мотивації учіння молодших школярів».

Мета роботи: провести теоретичне дослідження в області формування мотивації учіння молодших школярів на уроці математики через використання історичного матеріалу.

Об'єктом дослідження є процес формування мотивації молодших школярів.

Предмет курсового дослідження – використання історичного матеріалу на уроках математики.

Для того щоб досягти мети дослідження, було поставлено наступні завдання:

1. Проаналізувати методичну літературу з досліджуваної проблеми.

2. Вивчити методи формування мотивації молодших школярів.

3. Виявити особливості історичного матеріалу, що вивчається на уроці математики у початковій школі.

4. Розробити систему завдань з використанням історичного матеріалу та рекомендації для вчителя в його роботі з завданнями історико-математичного характеру.

Нове про педагогіку:

Поняття про правила навчання
У навчальному процесі, як і в будь-якому іншому, діють закономірності й закони, врахування яких робить ці процеси ефективними. Наприклад, у дорожньому русі керуються правилами й приписами, дотримання ...

Естетичне виховання в сім’ї
Важливу роль в естетичному вихованні школярів відіграє сім’я. Сім'я є природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом її матеріальної та емоційної підтримки, засобом збереження і переда ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com