Методи та прийоми активізації образотворчості учнів початкових класів

Педагогіка і освіта » Методи та прийоми активізації образотворчості учнів початкових класів

Образотворче мистецтво - один з найважливіших предметів у початковій школі, адже в процесі виховання та творчого розвитку особистості саме урок образотворчого мистецтва відіграє значущу роль, допомагаючи дитині увійти у світ творчості та краси й прилучитися до скарбів художньої культури. Образотворче мистецтво справляє на людину чи не найефективнішу дію, бо завдяки своїй універсальності плідно розвиває її емоційно-чуттєву сферу, поглиблює знання, інтенсифікує візуальний і сенсорний досвід, формує загальну та естетичну культуру.

Метою занять образотворчим мистецтвом в початкових класах є розширення та уточнення дитячих уявлень стосовно різних предметів, природних явищ, людських взаємин, - тобто оточуючої дійсності. При тому головним виступає накопичення та художнє узагальнення фактів, пізнання в образній формі існуючих закономірностей. Відомо, що учні початкових класів залюбки малюють, ліплять, конструюють, їхні роботи безпосередні, сміливі, емоційні, що повністю відповідає їхнім віковим особливостям. У молодшому шкільному віці відбуваються важливі зміни в психіці дитини, вони і впливають на спосіб мислення, погляди, почуття, стосунки з оточуючим світом. В цей період маленька людина починає усвідомлювати своє внутрішнє "Я" та відокремлювати себе від оточення. Продовжуючи почуватись дитиною, вона водночас прагне розмірковувати, оцінювати і поводитися як доросла людина. Однак в образотворчій діяльності це майже неможливо - тому молодші школярі, не маючи достатнього рівня знань, навичок та умінь, ще не вміють передавати об'ємність та реальні пропорції предметів, їхнє розташування у просторі та колірні відмінності. Специфіка предмета "Образотворче мистецтво" дозволяє вчителю широко використовувати інтерактивні методи та нестандартні форми організації уроку, які дають змогу підвищити ефективність засвоєння знань, поліпшити контроль над виконанням завдань, викликати у дітей інтерес до навчання.Питання активізації образотворчості дітей молодшого шкільного віку зараз стоїть досить гостро,так як вчителі використовують застарілі і неефективні методи навчання ,бо вважають образотворче мистецтво не основним уроком.Темою нашою курсової роботи є "Методи та прийоми активізації образотворчості учнів початкових класів". Об’єктом нашого дослідження є навчальний процес викладання образотворчого мистецтва в початковій школі.Предметом нашого дослідження є методика викладання образотворчого мистецтва в молодших класах. Мета нашого дослідження полягає у дослідженні методів активізації образотворчості у школярів молодших класів.Основні завдання:

1)Визначити сутність основних понять з теми.

2)Проаналізувати науково-методичну літературу з теми.

3)Виділити методи,які найбільш сприяють активізації образотворчості.

4)Розглянути особливості використання методів і прийомів активізації образотворчості.

Під час написання курсової роботи ми використовували такі методи:метод індукції та дедукції,тобто ми з’ясовували причинно-наслідкові зв’язки між педагогічними явищами,узагальнювали емпіричні дані на основі логічних міркувань від конкретного до загального;метод порівняння,за допомогою саме цього методу ми проводили паралель між діючими та альтернативними програмами з образотворчого мистецтва;метод узагальнення нам допоміг правильно сформувати висновок дослідження;метод аналізу та синтезу,тобто ми розкладали ціле педагогічного процесу на частини,а потім відновлювали цілісність розглянутого педагогічного цілого в усьому розмаїтті його виявів.

Нове про педагогіку:

Ефективні методи комунікації викладача та студентів
Відповідно до сучасних уявлень можна виділити кілька комунікативних методик, які можуть використовувати у навчальному процесі: 1. Комунікативні методи, спрямовані на стимулювання когнітивних процесів ...

Загальна характеристика творчої активності дітей старшого дошкільного віку
Розвиток творчих здібностей має важливе значення для всебічного розвитку особистості. Творчість не виростає на порожньому місці, творчість –властивість, як правило, професіоналів своєї справи, які еф ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com