Екологічне виховання молодших школярів

Педагогіка і освіта » Екологічне виховання молодших школярів

Катастрофічний стан навколишнього середовища, що нині вже істотно визначає здоров’я людей, тривалість їх життя, саму можливість стабільного існування, спонукає до дослідження та роздумів усіх небайдужих людей. До проблеми природокористування звертаються політичні діячі, письменники, економісти, історики та ін. Власне, стає зрозумілим, що сфера природокористування повинна служити об’єктом тильної уваги кожного з землян. Лише до такої умови можна вивільнити раціональні, гуманістичні принципи, які сприяють розв’язку екологічних проблем.

Розвиток екологічного виховання в Україні регламентується низкою нормативно-правових документів. Основними серед них є: Закон України про освіту; Послання Президента України до Верховної Ради України "Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 рр."; Національні доповіді про стан навколишнього природного середовища України (К., 1993-2000); Постанови Кабінету Міністрів України (Про стандарт якості освіти; Про Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), Вимоги до державних стандартів вищої освіти та інші); Постанова Верховної Ради України "Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки" (№ 188/98-Вр); Наказ МОН України від 11 жовтня 2007 р. № 897 «Про створення робочих груп з розроблення галузевих стандартів вищої освіти»; Закон України про охорону навколишнього природного середовища (1991); та ін.

Важливо, сьогодні, щоб всі – дорослі і діти – стали на шлях співробітництва з природою. Тому одним із основних завдань у сучасній школі є виховання підростаючого покоління. Велику роль тут повинна відігравати початкова школа, яку можна розглядати як першу сходинку збагачення людини знаннями про природне і соціальне оточення, знайомство її з загальною, цілісною картиною світу і формування науково-обгрунтованого, морального і естетичного ставлення до нього.

У вирішенні цих завдань першорядну роль повинне відігравати екологічне виховання. Від успішності здійснення екологічного виховання, формування нового екологічного мислення великою мірою залежить майбутній стан природного середовища.

На думку В. О. Сухомлинського, природа лежить в основі дитячого мислення, почуттів та творчості. Видатний педагог вважав, що формувати в людини ставлення до рідного краю як частки природи слід починати з раннього віку.

У психолого-педагогічній літературі існує значна кількість праць, в яких розв’язується завдання екологічного виховання та екологічної освіти молодших школярів. Але всі вони носять вузький характер, оскільки намагаються вирішити цю проблему при вивченні певного предмета або під час організації позаурочної діяльності (М.В.Картель, А.Берека, В.Вербицький та інші). А дослідження, в яких би проблема екологічного виховання вирішувалась комплексно – відсутні. Саме тому темою індивідуальної навчально-дослідної роботи мною обрано «Екологічне виховання молодших школярів у процесі навчання.»

Об’єкт дослідження - процес екологічної освіти та виховання школярів

Предмет дослідження - екологічне виховання школярів у навчальній діяльності.

Мета дослідження - пошук оптимальної технології екологічного виховання школярів.

Гіпотеза дослідження: формування екологічного виховання молодших школярів буде значно ефективнішим, якщо воно здійснюється із врахуванням наступних педагогічних умов: зв’язок з життям, наступності, єдності діяльності на уроці і в позаурочний час, практичної спрямованості у формуванні екологічної культури молодших школярів.

Мета та гіпотеза роботи передбачає виконання таких завдань:

1. Розкрити сутність екологічної освіти та виховання;

2. Розкрити систему організації екологічного виховання;

3. Намітити методику організації екологічного виховання школярів.

Методи дослідження аналіз психолого-педагогічної літератури; порівняння, співставлення, аналіз та узагальнення; аналіз шкільної документації; спостереження; бесіди; природний експеримент.

Нове про педагогіку:

Досвід профільної диференціації навчання в краінах західної Європи, США та російський досвід прфільного навчання
У більшості країн Європи (Франції, Голландії, Шотландії, Англії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії й ін.) усі учні до 6-го року навчання в основній загальноосвітній школі формально одержують однаков ...

Педагогічна майстерність використання різномоніних методів виховання учнів початкових класів
Педагогічна майстерність — це вияв учителем досконалого знання виховної справи, його особлива виховна вмілість, досвідченість, вправність. Серед тих залежностей, які визначають побудову й вибір метод ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com