Роль "тренінг-дуету" практичний психолог-соціальний педагог у питанні профорієнтації школярів

Педагогіка і освіта » Роль "тренінг-дуету" практичний психолог-соціальний педагог у питанні профорієнтації школярів

Вибір професії — одне з найбільш відповідальних рішень, які приймає людина у своєму житті, це друге її народження. Від того, наскільки влучно вона обере свій життєвий шлях, залежить, яке місце в суспільстві вона буде посідати.

В умовах становлення ринкових відносин головним важливим етапом для молодої людини є вибір професії, конкурентно-спроможної на ринку праці. Також слід згадати й про народну життєву мудрість: «Щастя — це коли ранком хочеться йти на роботу, а після роботи — додому».

Запровадження профільного навчання є одним з основних шляхів модернізації освіти. Основна ідея оновлення загальної середньої освіти полягає в тому, що освіта повинна стати більш індивідуалізованою, функціональною та ефективною. Профільна підготовка відрізняється від загальноосвітньої підготовки більш конкретними професійно-орієнтованими характеристиками мотивів, цілей, засобів і результатів навчальної, продуктивної, творчої діяльності, які виступають стосовно учня у вигляді базового підґрунтя для повноцінного самовдосконалення та самореалізації особистості в розмаїтті соціального життя.

Актуальність даної підготовки особливо гостро постає саме для сільської школи, яка є не лише особливим соціокультурним явищем суспільного життя, а й органічною частиною єдиного освітнього простору району, до якого вона належить. Це вимагає пріоритетної уваги до навчального змісту і методик, які формують світогляд та ціннісні орієнтації, вміння і навички, необхідні для життєвого та професійного вибору учнів.

Цікавою творчою формою співпраці практичний психолог - соціальний педагог є «Тренінг-дует», яка є актуальною, значимою та досить необхідною, особливо в умовах профосвітнього округу, дає можливість забезпечити високий рівень психолого-педагогічного супроводу учнів під час здійснення їх професійного вибору, підготовленості вчителя до роботи в профільних класах, забезпечення ефективної діяльності системи допрофільної підготовки та профільного навчання в цілому адміністрацією навчального округу.

В основі психологічного забезпечення – підбір інструментарію для визначення особистої профільної готовності учнів, при цьому кожен із них повинен усвідомлювати себе суб’єктом вибору профілю навчання.

Нове про педагогіку:

Професійне самовизначення, як педагогічна проблема
У профорієнтації традиційно виділяються наступні напрямки: - профінформація; - профагітація; - профпросвіта; - профдіагностика (профвідбір, профпідбір); - профконсультація. Професійна орієнтація – це ...

Поняття педагогічної спрямованості
Одним з основних професійно значимих якостей особистості педагога є його "особистісна спрямованість". Згідно Н.В. Кузьміній (, особистісна спрямованість є одним з найважливіших суб'єктивних ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com