Вивчення повісті М.В. Гоголя "Тарас Бульба" на уроках зарубіжної літератури

Педагогіка і освіта » Вивчення повісті М.В. Гоголя "Тарас Бульба" на уроках зарубіжної літератури

Згідно з Програмою із зарубіжної літератури для середньої загальноосвітньої школи 2001 року ( За редакцією Д. В. Задонського , К. О. Шахової, Є. В. Волощук) на ознайомлення з творчістю М. В. Гоголя у 7-ому класі відводиться 4 години . Приводимо дослівно зміст програми з цього питання:

З російської літератури

Микола Гоголь (1809-1852)

«Тарас Бульба» (4 год.)

Короткі відомості про письменника. М.Гоголь і Україна.

Зображення історичних подій в Україні, побуту й» звичаїв Запорозької Січі в повісті «Тарас Бульба».

Патріотичний пафос твору. Уславлення військового товариства, романтичне звеличення подвигу, засудження зради. Втілення суперечливих рис українського козацтва в образі Тараса Бульби. Протиставлення життєвого вибору в долях його синів. Цілісність натури Остапа, його самовідданість ідеї захисту рідної землі. Трагедія Андрія; конфлікт почуття та обов'язку. Майстерність розкриття характерів героїв. Картини української природи.

Теорія літератури. Поняття про повість, образ автора.

У новій програмі 12-річної школи 2005 року

(За редакцією Д. С. Наливайка, автор програми Ю. І. Ковбасенко ) на вивчення теми „Україна та її історія в літературі”

відводиться 10 годин, в тому числі 8

– на вивчення творчості Гоголя:

Микола Гоголь (1809—1852). «Тарас Бульба»

Гоголь і Україна. Зображення в повісті любові до України, героїзму, мужності й ратної звитяги українського народу в боротьбі за рідну землю. Бойове товариство, побут і звичаї запорожців. Втілення в образі Тараса Бульби кращих рис запорозького козака. Остап і Андрій. Картини природи в творі.

У цій програмі є перелік знань і вмінь учня, якими він мусить оволодіти під час роботи над темою:

Учень:

розповідає про зв'язки Гоголя з Україною та її культурою; переказує близько до тексту ключові епізоди повісті «Тарас Бульба»; сприймає великий за обсягом текст цілісно; визначає ідейний зміст твору: зображення любові до Батьківщини, героїзму та подвигу, мужності й ратної звитяги українського народу в боротьбі за рідну землю;

розповідає про бойове товариство, побут і звичаї запорожців на основі тексту повісті;

характеризує образ Тараса Бульби, звертаючи увагу на втілення в ньому кращих рис запорозького козака і визначення цією домінантою інших його якостей: ставлення до дружини, синів, побуту;

порівнює образи Остапа («добрий козак») і Андрія (неоднозначність: з одного боку, нестійкість моральних позицій, зрада, а з другого — любов до матері, ставлення до коханої, усвідомлення злочину і прийняття смерті як справедливої кари);

пояснює роль пейзажів у творі;

висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в повісті, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту;

порівнює відомості про козацьку добу, отримані на уроках історії України та зарубіжної літератури.

ТЛ Дає визначення поняття повість.

У курсовій роботі ми приводимо два варіанти системи уроків по вивченню повісті „Тарас Бульба” Один - розрахований на 4год., де розроблені різні типи уроків, як от:

урок-інтерв'ю з елементами поглиблення та засвоєння нових знань;

урок-спостереження вслід за автором;

урок-компаративістське дослідження з елементами бесіди за твором на основі діалогу культур;

урок-діалог читача та героїв;

розвиток зв'язного мовлення.

Другий варіант системи уроків з вивчення повісті «Тарас Бульба» розрахований на 8 годин: 1-й урок – підготовка до сприйняття повісті (історична основа, народно-поетичні витоки), 2-6 й – літературознавчий аналіз тексту (слідом за автором, коментоване читання), 7- 8-й уроки – робота над образом Тараса Бульби.

Кожна представлена система уроків має свої переваги й недоліки (про наш погляд на це буде у висновках), але може стати у пригоді вчителю під час його підготовки до роботи над цією темою.

Нове про педагогіку:

Принципи, методи та прийоми аналізу ліричного твору
Провідними принципами аналізу творів є принцип політичності, принцип історизму й принцип єдності змісту і форми. Принцип політичності передбачає підхід до оцінки ідейного змісту твору з політичних по ...

Інтерактивне навчання як новітній підхід до організації навчального процесу в школі
Перш ніж перейти до ґрунтовного розгляду інтерактивного уроку спробуємо з'ясувати загальну суть інтерактивного навчання і порівняємо його із загальновідомими, традиційними підходами до навчання. Вихо ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com