Екологічне виховання школярів на уроці

Педагогіка і освіта » Екологічне виховання школярів на уроці

Історія людства нерозривно пов'язана з історією природи. Питання традиційної взаємодії її з людиною виросли в глобальну екологічну проблему. Забруднюється все: повітря, вода, грунт. І це, в свою чергу, не може згубно не відобразитися на рослинах, тваринах, на здоров'ї людей. Екологічні проблеми зачіпають все людство. На сучасному етапі розвитку суспільства питання екологічного виховання набуває особливої гостроти. Головна причина цього - тотальна екологічна безвідповідальність. Якщо люди в найближчому майбутньому не навчаться дбайливо ставитися до природи, вони знищать себе. У зв'язку з цим необхідно посилити і більше приділяти уваги екологічному вихованню в сучасній школі. Треба виховувати екологічну культуру та відповідальність.

Я вважаю, що екологічне виховання – одне з найважливіших в наш час. Формування у дітей відповідального ставлення до природи - складний і тривалий процес. Його результатом має бути не тільки оволодіння певними знаннями і вміннями, а розвиток емоційної чутливості, уміння і бажання активно захищати, покращувати, облагороджувати природне середовище. Учні, які отримали певні екологічні уявлення, будуть дбайливіше ставиться до природи. У майбутньому це може вплинути на оздоровлення екологічної обстановки в нашому краї і в країні взагалі.

Актуальність взаємодії суспільства і природного середовища висунула школою завдання формування у дітей відповідального ставлення до природи. Педагоги та батьки усвідомлюють важливість навчання школярів правилам поведінки на природі. І чим раніше починається робота по екологічному вихованню учнів, тим більшим буде її педагогічна результативність. При цьому в тісному взаємозв'язку повинні виступати всі форми і види навчальної та позакласної діяльності дітей.

Стає все більш ясною необхідність посилення впливу на духовну сферу особистості, формування морального компонента екологічної культури, що є прерогативою процесу екологічного виховання. На кожному віковому етапі розвитку особистості екологічне виховання має свої специфічні характеристики. Підвищення рівня екологічної вихованості підростаючого покоління знаходиться в прямій залежності від повноти наукових уявлень про своєрідність процесу екологічного виховання на кожному віковому відрізку і його практичної реалізації з урахуванням виявлених особливостей.

Актуальність зумовлена протиріччям між все збільшуючимся, негативним впливом антропогенних факторів на навколишнє середовище і відсутністю ефективних технологій екологічної освіти та виховання.

Об'єкт - процес екологічної освіти та виховання школярів.

Предмет - екологічне виховання школярів у навчальній діяльності.

Мета - пошук оптимальної технології екологічного виховання школярів.

Завдання:

1. Розкрити сутність екологічної освіти та виховання;

2. Розкрити систему організації екологічного виховання;

3. Намітити методику організації екологічного виховання школярів.

Нове про педагогіку:

Комплексно-цільова програма щодо вдосконалення організації науково-дослідницької роботи старшокласників: її зміст і структура
Проблема: недостатній рівень управлінської діяльності щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями. Бажаний результат: вдосконалення системи організаційно-педагогічного забезпечення та підт ...

Формування екологічної культури школярів: психолого-педагогічний аспект
Розгляд проблеми оптимізації взаємозв’язків і взаємозалежностей у системі «людини – суспільство – навколишнє середовище» має важливий і незаперечно актуальний сьогодні психолого-педагогічний аспект. ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com