Методичні особливості вивчення мистецтва України ХVII-XVIII століть на уроках художньої культури

Педагогіка і освіта » Методичні особливості вивчення мистецтва України ХVII-XVIII століть на уроках художньої культури

Сучасний стан культурологічної науки обумовлений загостреним інтересом до маловивчених розділів історії мистецтва, розуміння яких допоможе прояснити етапи культурно-історичного розвитку нації. Дослідження духовно-естетичних цінностей українського народу певного періоду є одним із чинників відродження та самозбереження нації, функціонування усталених форм культурного буття, що забезпечують безперервність існування мистецької традицій.

В сучасній гуманітарній науці барокову добу України визначено епохою, що розкриває принцип взаємозв’язку видів і жанрів мистецтва через соціальне усвідомлення. Відбиття соціокультурного простору у витворах бароко розкриває характер українського мистецтва ХVІІ – ХVІІІ ст. ст. Теоретичний аналіз даного аспекту набуває актуальності при розгляді особливостей храмового та цивільного будівництва, скульптури, живопису, літератури, театру, спадкуванні народної традиції бароковим мистецтвом, своєрідності синтетичного поєднання національних мистецьких ознак із західноєвропейським бароко. Багатьма вченими (В. Барвінський, А. Жаборюк, М. Закович, І. Зазюн, Л. Масол, В. Шейко та ін.) підкреслюється, що важливе місце в естетичному вихованні посідає залучення людей до вивчення художньої культури рідного краю.

Українське бароко поєднало традиції вітчизняного народного мистецтва з характерними відзнаками європейського бароко і як виразник нових художньо-світоглядних настанов мало специфічні художні вияви. На відміну від європейського бароко, зорієнтованого на придворно-аристократичне мистецтво, українському бароко притаманні демократичні засади, що ґрунтувалися на ідеях православних братств, патріотичного руху всіх верств українства загалом. Тому, на відміну від часом надмірної віртуозності і чуттєвих крайнощів італійського бароко, трагічного драматизму і помпезності іспанського, містицизму німецького, рафінованої декоративності французького, в Україні цей стиль був просякнутий пафосом героїки й урочистого утвердження ідеалу світла як основи світобудови. Це виявлялося у сліпучо-золотих переливах церковних бань і мереживі різьблених іконостасів, високій духовності музичних гімнів і хорових концертів.

Бароко стало першим універсальним художнім напрямом, що поширився в усіх видах мистецтва – поетичному, образотворчому, музичному, театральному. Подальше зміцнення культурних контактів із сусідніми країнами, подолання відносної ізольованості, характерної для середньовіччя, досягнення науки, освіти, мистецтва сприяли утвердженню українців на міжнародній арені .

Своєчасність дослідження продиктована потребою розширити й збагатити філософсько-культурологічне сприйняття українського мистецтва XVII–XVIII ст. ст. як складової частини культурно-історичного простору Європи.

Вибір такої теми зумовлений відвертим браком наукових праць, присвячених особливостям вивчення мистецтва України ХVІІ – ХVІІІ ст. ст. на уроках світової художньої культури.

Об’єктом курсової роботи є методика викладання шкільного курсу «Художня культура».

Предмет дослідження – дидактично-методична специфіка вивчення питань, присвячених мистецтву України ХVІІ – ХVІІІ ст. ст. на уроках художньої культури.

Згідно з темою, об’єктом і предметом курсової роботи, її метою є розробка методичної системи вивчення тем, присвячених мистецтву України ХVII – XVIII ст. ст. на уроках художньої культури.

Завдання:

- узагальнити мистецтвознавчий матеріал, присвячений мистецтву України ХVII – XVIII століть;

- визначити місце теми, присвяченої мистецтву України ХVII – XVIII століть, у змісті програми шкільного курсу художньої культури;

- враховуючи дидактично-методичні особливості, розробити модель уроку, присвячену театральному мистецтву України ХVII – XVIII століть.

Нове про педагогіку:

Методика проведення уроків проблемного змісту при вивченні курсу „Основи здоровя" в початкових класах
Проблемний характер навчання - це світогляд вчителя, його спосіб інакше мислити. Проблемний підхід змушує вчителя не лише інакше викладати, але й у першу чергу інакше мислити. Учитель повинен розуміт ...

Мета, завдання, зміст, форми, методи та засоби виховання культури взаємин батьків та підлітків в сім’ї і школі
Метою виховної діяльності педагога у загальноосвітніх навчальних закладах є створення умов для розвитку і самореалізації особистості школярів, виховання у них високої гуманістичної культури, здатност ...

Навігація по сайту

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com