Використання творчих письмових завдань на середньому етапі навчання англійській мові

Педагогіка і освіта » Використання творчих письмових завдань на середньому етапі навчання англійській мові

Ця робота присвячена актуальній i мало вивченій проблемі навчання англійського творчого писемного мовлення у середніх навчальних закладах. Сучасному суспільству потрібні творчі особистості, що критично мислять, що створюють нові технології, що пропонують нестандартні рішення проблем, здатні вільно самореалізовувати себе.

З одного боку, актуальність роботи полягає в тому, що в зв'язку зі змінами, що мали місце у всіх сферах життєдіяльності суспільства, Міністерством освіти та науки України була розроблена та видана нова програма навчання іноземних мов. У цьому документі переглянуто цілі та завдання навчання, а також статус письма, яке до того часу розглядалося лише як засіб навчання. 3 іншого боку, новизна дослідження полягає в тому, що ця дипломна робота є однією з перших, у яких пропонується аналіз творчого писемного мовлення, а також особливості та методи його навчання на початковому, середньому та старшому етапах школи.

Об'єктом дослідження дипломної роботи виступає процес навчання письма в середніх навчальних закладах.

Предметом дослідження є творчі письмові роботи на середньому етапах школи.

У методиці навчання англійської мови цією проблемою займалися такі дослідники: Г.В. Рогова, Н.І. Гез, М.Д. Пайвіна, Є.І. Пасов, О.О. Миролюбов, І.М. Верещагіна, В.М. Плахотник, Е.Е. Бабушис, І.О. Фігуровський. У своїх працях вони розглядали письмо не як засіб навчання, а досліджують його як ціль навчання, тобто в тому розумінні, якого вимагає сучасна програма.

Метою дослідження виступає вивчення дидактико-психологічних та лінгвістичних особливостей оволодіння творчим писемним мовленням, визначення його особливостей на різних етапах навчання та розробка відповідної системи вправ.

У зв'язку з поставленими цілями висуваються такі завдання:

Розрізнити письмо та писемне мовлення.

Дати загальну характеристику писемного мовлення з точки зору психології, фізіології та психолінгвістики.

Відобразити однакові та різні риси творчого писемного мовлення на різних етапах його навчання.

Вивчити програму з іноземних мов та існуючі підходи у навчанні англійського писемного мовлення.

Систематизувати та розробити вправи з навчання творчого писемного мовлення на середньому ступені навчання англійської мови у школі.

Під час дослідження використовувалися такі методи:

Вивчення й аналіз методичної, психологічної та лінгвістичної літератури з поставленої проблеми.

Аналіз шкільної програми з англійської мови.

Вивчення та узагальнення досвіду передових учителів.

Зіставлення деяких особливостей англійського творчого писемного мовлення.

Систематизація існуючих вправ з навчання писемного мовлення.

Розробка вправ згідно з новою програмою щодо розвитку творчого писемного мовлення.

Теоретичне вивчення проблеми являє собою надання загальної характеристики письма й обґрунтування цього процесу з точки зору психології та фізіології.

Практична цінність дипломної роботи полягає в систематизації існуючих вправ з навчання писемного мовлення та в розробці нових вправ у зв'язку з вимогами нової програми, а також формулювання нових підходів до навчання письма як засобу спілкування.

Нове про педагогіку:

Аналіз технічних і дидактичних засобів навчання
Засоби навчання – це різноманітні матеріали і знаряддя навчального процесу, завдяки яким більш успішно і за короткий час досягаються визначені цілі навчання. До засобів навчання належать підручники, ...

Мета і завдання дослідницької технології
Мета застосування дослідницької технології в навчанні – набуття учнями досвіду дослідницької роботи в пізнавальний діяльності; об’єднати розвиток їх інтелектуальних здібностей, дослідницьких умінь і ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com