Робота з програмою Paint

Педагогіка і освіта » Робота з програмою Paint

В умовах безперервного навчання одне з найголовніших завдань школи - навчити учнів навчатися самостійно. Це означає розвинути різні етапи мислення: узагальнення, аналіз, синтез, вміння визначати проблеми. На це має бути спрямована вся система навчання.

Всім відомо, що сучасну епоху неможливо уявити без широкого використання інформаційно-комунікативних технологій. Щоденно, в усіх сферах діяльності людству доводиться опрацьовувати величезні масиви інформації, і від того, настільки вдало й швидко відбувається цей процес, залежить добробут як окремих особистостей так і добробут цілих країн. Для інтенсифікації процесу обробки інформації недостатньо мати суперсучасну комп'ютерну техніку, важливо володіти ще й інформаційною культурою. Для сучасної людини інформаційна культура входить як до загальної культури людини так і до професійної культури. В житті виникає безліч прикладних задач, їх всі неможливо передбачити. Людина повинна виходити з школи готовою до використання комп'ютера для розв'язування таких задач. По-перше, грамотно сформулювати проблему, яку планується розв'язати за допомогою комп'ютера (це стратегічний момент, від якого залежить майже 50% успішності у вирішенні проблеми); по-друге, розуміти функціонування пристроїв комп'ютера та можливостей наявного програмного забезпечення для вирішення поставленого завдання; по-третє, мати навички кваліфікованого й швидкого використання інформаційної системи для виконання поставленого завдання; по-четверте, уміти грамотно інтерпретувати та використати одержані результати.

На початковому етапі ознайомлення з комп’ютером важливим є вивчення програми Paint. Paint є засобом для малювання, за допомогою якого можливо створити прості або складні малюнки. Ці малюнки можна робити чорно-білими або кольоровими та також зберігати їх у вигляді файлів. Створені малюнки можна виводити на друк, використовувати замість фону робочого столу вставляти в інші документи. Paint можна використовувати навіть для перегляду та редагування знятих за допомогою сканера фотографій.

Мета курсової роботи полягає у вивченні програми Paint.

Завдання курсової роботи обумовлені її метою:

виявити та опрацювати фахову літературу з теми курсової роботи;

визначити початкові відомості про програму Paint;

ознайомитись з можливостями редагування малюнків програмою Paint;

визначити методичні основи ознайомлення з графічним редактором.

Об’єктом дослідження для даної курсової роботи є програма Paint.

Предметом є дослідження особливостей ознайомлення з графічним редактором Paint.

Методи дослідження: обумовлені об’єктом і предметом курсової роботи. Для розв’язання визначених завдань, досягнення мети застосовано такі методи дослідження: вивчення та аналіз літературних джерел, узагальнення.

Структура роботи обумовлена логікою розгляду теми.

Курсова робота складається з вступу, основної частини, висновку, списку використаної літератури та додатків. Основна частина складається з трьох розділів.

У першому розділі відбувається початкове знайомство з графічним редактором Paint. У другому розділі характеризуються можливості редагування малюнків за допомогою програми Paint. У третьому розділі визначаються методичні основи ознайомлення учнів з графічним редактором.

Нове про педагогіку:

Теоретичні основи використання мультимедійних технологій при вивченні курсу «Основи підприємницької діяльності»
Загальновідомо, що суб’єкт навчання має бути налаштований на ефективний процес пізнання, чітко усвідомлювати, що і для чого він зараз робитиме. Машбіць Ю. І. констатує, що комп’ютер як засіб мультиме ...

Роль батьків у розвитку дитини
У гарних батьків виростають гарні діти. Як часто чуємо ми це твердження часто важко пояснити, що ж це таке - гарні батьки. Майбутні батьки думають, що гарними можна стати, вивчивши спеціальну літерат ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com