Робота з програмою Paint

Педагогіка і освіта » Робота з програмою Paint

В умовах безперервного навчання одне з найголовніших завдань школи - навчити учнів навчатися самостійно. Це означає розвинути різні етапи мислення: узагальнення, аналіз, синтез, вміння визначати проблеми. На це має бути спрямована вся система навчання.

Всім відомо, що сучасну епоху неможливо уявити без широкого використання інформаційно-комунікативних технологій. Щоденно, в усіх сферах діяльності людству доводиться опрацьовувати величезні масиви інформації, і від того, настільки вдало й швидко відбувається цей процес, залежить добробут як окремих особистостей так і добробут цілих країн. Для інтенсифікації процесу обробки інформації недостатньо мати суперсучасну комп'ютерну техніку, важливо володіти ще й інформаційною культурою. Для сучасної людини інформаційна культура входить як до загальної культури людини так і до професійної культури. В житті виникає безліч прикладних задач, їх всі неможливо передбачити. Людина повинна виходити з школи готовою до використання комп'ютера для розв'язування таких задач. По-перше, грамотно сформулювати проблему, яку планується розв'язати за допомогою комп'ютера (це стратегічний момент, від якого залежить майже 50% успішності у вирішенні проблеми); по-друге, розуміти функціонування пристроїв комп'ютера та можливостей наявного програмного забезпечення для вирішення поставленого завдання; по-третє, мати навички кваліфікованого й швидкого використання інформаційної системи для виконання поставленого завдання; по-четверте, уміти грамотно інтерпретувати та використати одержані результати.

На початковому етапі ознайомлення з комп’ютером важливим є вивчення програми Paint. Paint є засобом для малювання, за допомогою якого можливо створити прості або складні малюнки. Ці малюнки можна робити чорно-білими або кольоровими та також зберігати їх у вигляді файлів. Створені малюнки можна виводити на друк, використовувати замість фону робочого столу вставляти в інші документи. Paint можна використовувати навіть для перегляду та редагування знятих за допомогою сканера фотографій.

Мета курсової роботи полягає у вивченні програми Paint.

Завдання курсової роботи обумовлені її метою:

виявити та опрацювати фахову літературу з теми курсової роботи;

визначити початкові відомості про програму Paint;

ознайомитись з можливостями редагування малюнків програмою Paint;

визначити методичні основи ознайомлення з графічним редактором.

Об’єктом дослідження для даної курсової роботи є програма Paint.

Предметом є дослідження особливостей ознайомлення з графічним редактором Paint.

Методи дослідження: обумовлені об’єктом і предметом курсової роботи. Для розв’язання визначених завдань, досягнення мети застосовано такі методи дослідження: вивчення та аналіз літературних джерел, узагальнення.

Структура роботи обумовлена логікою розгляду теми.

Курсова робота складається з вступу, основної частини, висновку, списку використаної літератури та додатків. Основна частина складається з трьох розділів.

У першому розділі відбувається початкове знайомство з графічним редактором Paint. У другому розділі характеризуються можливості редагування малюнків за допомогою програми Paint. У третьому розділі визначаються методичні основи ознайомлення учнів з графічним редактором.

Нове про педагогіку:

Специфіка ведення мистецтвознавчих словників у початкових класах
Залучаючи дітей до образотворчого мистецтва, необхідно вчити їх користуватись спеціальним словником. Це вимагає від вчителя мистецькознавчої підготовки, умінь оперувати термінами, характерними для да ...

Основні вимоги до підготовки та проведення сучасних уроків
Урок - це логічно закінчений, цілісний, обмежений визначеними тимчасовими рамками етап навчально-виховного або, як зараз кажуть, педагогічного процесу У ньому представлені всі основні елементи навчал ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com