Навчальний план для підготовки робітників з професії "комп’ютерні системи та мережі"

Педагогіка і освіта » Навчальний план для підготовки робітників з професії "комп’ютерні системи та мережі"

Проект розробляється на основі навчального плану та програми в/н, для підготовки у професійно–технічних навчальних закладах кваліфікованих робітників з професії комп’ютерні системи та мережі.

Зміст навчання визначається за наступними документами: кваліфікаційна характкеристика, навчальний план, программа в/н, зведено-тематичний план.

Кваліфікаційна характеристика – це державний документ, в якому визначені основні вимоги до професійно-технічних знань та рівня кваліфікації.

Зміст - точне найменування професії, рівень кваліфікації, зміст і складність робіт, яку повинен виконувати робочий відповідної кваліфікації, вимоги професійно-технічних знань для підвищення кваліфікації.

Призначення - керуючий документ для кваліфікаційної комісії, керівників навчальних закладів, викладачів та майстрів в/н для організації і здійснення навчально-виховного процесу.

На основі кваліфікаційної характеристики розробляється навчальний план та програма в/н.

Навчальний план – це державний документ, який визначає зміст і загальні вимоги до навчання.

Зміст – перелік навчальних предметів і послідовність їх вивчення, кількість годин, які відводиться на вивчення кожного предмета в (тиждень, рік, на весь курс навчання), предмети, які виносяться на іспити, режим навчальних занять, та структура навчального процесу, часні консультації.

Призначення - для організації та здійснення навчально-виховного процесу (графік навчального процесу, розклад занять, педагогічне навантаження викладачів).

Програма виробничого навчання – це документ, який визначає зміст професійних знань, вмінь та навиків, способи та методи їх формування.

Зміст - етапи навчання, перелік тем з в/н, зразки навчально-виробничих робіт, об`єм робіт.

Призначення - для перспективного планування системи уроків з кожного предмету в/н.

Зведено-тематичний план – орієнтовний документ, який визначає сполучення виробничого і теоретичного навчання; послідовність вивчення кожної теми з в/н та організацію навчально-виробничої діяльності.

Зміст - номер та найменування тем з в/н та спецтехнології, кількість годин на вивчення кожної теми, час вивчення (тиждень, півріччя, курс).

Призначення - для визначення міжпредметного зв`язку.

Згідно зведено – тематичного плану тема № 25

„ Види робіт з інформаційній мережі Internet ”.

Дана тема вивчається на третьому курсі у п’ятому семестрі. Навчання проводиться в навчальних майстернях. Ця тема дуже складна, і тому на ії вивчення відводиться 28 годин, тобто за 4 уроки.

Головною навчальною метою теми №25 є закріплення знань при роботі з електронною поштою

Ознайомлення з програмами-браузерами в Internet, зв’язок з іншими службами електронної пошти, робота з ICQ.

Щоб здійснювати діяльність в галузі своєї професії, майбутній кваліфікований робітник повинен оволодіти професійними знаннями, навиками та вміннями. При навчанні в навчальних майстернях учні повинні вдосконалити і закріпити навики та вміння для того, щоб краще виконувати трудові прийоми та операції при роботі з інформаційною мережею Internet .

Нове про педагогіку:

Технологічні підходи співвідношення фізичного і розумового розвитку школярів
Побудова і реалізація цілісного учбового процесу на основі гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку неможлива без здійснення функції управління цим процесом. Процес управління – це бе ...

Психологічні особливості аудіювання
Сприйняття будь-якого аудіювання можна поділити на сенсорний та перцептивний рівні. Сенсорний рівень – це кодування зовнішніх впливів у коді нервових зв’язків. На перцептивному рівні здійснюється пер ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com