Навчальний план для підготовки робітників з професії "комп’ютерні системи та мережі"

Педагогіка і освіта » Навчальний план для підготовки робітників з професії "комп’ютерні системи та мережі"

Проект розробляється на основі навчального плану та програми в/н, для підготовки у професійно–технічних навчальних закладах кваліфікованих робітників з професії комп’ютерні системи та мережі.

Зміст навчання визначається за наступними документами: кваліфікаційна характкеристика, навчальний план, программа в/н, зведено-тематичний план.

Кваліфікаційна характеристика – це державний документ, в якому визначені основні вимоги до професійно-технічних знань та рівня кваліфікації.

Зміст - точне найменування професії, рівень кваліфікації, зміст і складність робіт, яку повинен виконувати робочий відповідної кваліфікації, вимоги професійно-технічних знань для підвищення кваліфікації.

Призначення - керуючий документ для кваліфікаційної комісії, керівників навчальних закладів, викладачів та майстрів в/н для організації і здійснення навчально-виховного процесу.

На основі кваліфікаційної характеристики розробляється навчальний план та програма в/н.

Навчальний план – це державний документ, який визначає зміст і загальні вимоги до навчання.

Зміст – перелік навчальних предметів і послідовність їх вивчення, кількість годин, які відводиться на вивчення кожного предмета в (тиждень, рік, на весь курс навчання), предмети, які виносяться на іспити, режим навчальних занять, та структура навчального процесу, часні консультації.

Призначення - для організації та здійснення навчально-виховного процесу (графік навчального процесу, розклад занять, педагогічне навантаження викладачів).

Програма виробничого навчання – це документ, який визначає зміст професійних знань, вмінь та навиків, способи та методи їх формування.

Зміст - етапи навчання, перелік тем з в/н, зразки навчально-виробничих робіт, об`єм робіт.

Призначення - для перспективного планування системи уроків з кожного предмету в/н.

Зведено-тематичний план – орієнтовний документ, який визначає сполучення виробничого і теоретичного навчання; послідовність вивчення кожної теми з в/н та організацію навчально-виробничої діяльності.

Зміст - номер та найменування тем з в/н та спецтехнології, кількість годин на вивчення кожної теми, час вивчення (тиждень, півріччя, курс).

Призначення - для визначення міжпредметного зв`язку.

Згідно зведено – тематичного плану тема № 25

„ Види робіт з інформаційній мережі Internet ”.

Дана тема вивчається на третьому курсі у п’ятому семестрі. Навчання проводиться в навчальних майстернях. Ця тема дуже складна, і тому на ії вивчення відводиться 28 годин, тобто за 4 уроки.

Головною навчальною метою теми №25 є закріплення знань при роботі з електронною поштою

Ознайомлення з програмами-браузерами в Internet, зв’язок з іншими службами електронної пошти, робота з ICQ.

Щоб здійснювати діяльність в галузі своєї професії, майбутній кваліфікований робітник повинен оволодіти професійними знаннями, навиками та вміннями. При навчанні в навчальних майстернях учні повинні вдосконалити і закріпити навики та вміння для того, щоб краще виконувати трудові прийоми та операції при роботі з інформаційною мережею Internet .

Нове про педагогіку:

Організація і зміст експериментального дослідження
На основі матеріалів констатувального експерименту розроблена методика формувального експерименту. Експериментальна робота проводилася на базі Старопочаївської загальноосвітньої школи. Було охоплено ...

Вплив експериментальної методики на оволодіння молодшими школярами умінням застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях
Головним завданням експериментального дослідження було перевірити ефективність пропонованої технології формування у молодших школярів уміння застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаці ...

Навігація по сайту

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com