Врахування вікових психологічних особливостей та інтересів у навчанні іноземної мови

Педагогіка і освіта » Врахування вікових психологічних особливостей та інтересів у навчанні іноземної мови

Дитина — активна істота. Їй все цікаве в цьому світі. Кожна дитина прагне до розвитку. Так чому ж, деякі діти, які приходять до школи, мають успіх в навчальній діяльності, а інші — розчарування? Чому одним дітям подобається вчитися в школі, пізнавати нове, вирішувати важкі задачки, а для інших шкільне життя перетворюється на непосильну ношу, дуже важку і неприємну?

Одним з провідних, основних чинників, які визначають успішність дидактичного процесу, є мотивація навчання та психологічні вікові особливості дітей. Навчальна діяльність дитини формується під впливом потреб, які знаходять відображення в мотивах. Тому дослідження психолого-педагогічних передумов навчальної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл в особистісно-орієнтованій парадигмі навчання є серйозною науковою проблемою.

Над проблемою вивчення педагогічних підходів та психологічних чинників, що впливають на вивчення іноземної мови у дітей працювали багато вітчизняних і зарубіжних учених: Е.П. Ільїн, С.Л. Рубінштейн, Л.С. Виготській, В.І. Ковальов, Л.І. Божовіч, К.К. Платонов, А. Н. Леонтьев, Д.А. Мак-Клелланд, Е Фромм, К. Хорні, А. Маслоу, С.Б. Каверін, Б.І. Додонов, Р.М. Йеркс, Д. Д. Додсон, Д.А. Зарайській, П.І. Іванов, К.Обуховській, В.Г. Асєєв, А.Г. Ковальов, П.М. Якобсон, В.С. Мерлін, М.Ш. Магомед-Емінов, В.А. Семіченко, М.В. Савчин, В.С. Юркевіч, Г.Н.Казанцева і багато інших.

Питання комплексного співвідношення вікових, психологічних та методичних складових процесу викладання іноземної мови не представлено в опрацьованих нами літературних джерелах та дослідженнях. Ми ознайомилися лише з окремими аспектами даного питання. Саме, тому, на нашу думку, комплексний систематичний підхід до вивчення даного питання може бути перспективним в ході даного дослідження.

Сучасна педагогічна наука величезну увагу надає організації навчальної діяльності дітей в рамках особистісно-орієнтованої парадигми навчання, на основі робіт А. Адлера, Б.Г. Ананьєва, А.Г. Асмолова, А.Н. Леонтьєва та інших.

З огляду на вищесказане, ми обрали тему

нашої курсової роботи, яка звучить: «Врахування вікових психологічних особливостей та інтересів у навчанні іноземної мови».

Навчання іноземній мові має розглядатися через призму психологічних аспектів її засвоєння, що і обумовлює актуальність

даної роботи. Саме тому слід відмітити, що ретельне дослідження вікових особливостей кожної вікової групи школярів є передумовою визначення методичних підходів до викладання іноземної мови на кожному конкретному етапі навчання у середньому загальноосвітньому навчальному закладі. Нові світові реалії, нові дослідження у цій галузі підтверджують актуальність нашого дослідження.

Метою

нашого дослідження є дослідити психолого-педагогічні передумови навчання іноземної мови учнів різних вікових категорій та визначити основні методичні

підходи до навчання іноземної мови на різних етапах шкільного навчання.

Поставлена мета курсової роботи обумовила необхідність розв’язання наступних завдань

дослідження:

- розкрити особливості викладання іноземної мови у початковій школі;

- з’ясувати основні принципи, що застосовуються при навчанні іноземної мови дітей основної школи;

- дослідити проблематику викладання мови учням старших класів;

- визначити принципи навчання мовної системи учням різного шкільного віку;

- з’ясувати методику навчання іншомовного мовлення у школі;

Об’єктом

курсової роботи виступає навчальна діяльність учнів шкіл на уроках іноземної мови.

Предмет дослідження

— вікові психологічні особливості та інтереси учнів середніх загальноосвітніх шкіл, що впливають на вивчення іноземної мови в школі.

Наукова новизна

роботи полягає у тому, що нами були досліджена сучасна ситуація, яка існує в українській шкільній системі, і яка обумовлює хід викладання іноземної мови школярам різних вікових груп.

Теоретико-методологічною| основою дослідження

є наукові праці вітчизняних і зарубіжних педагогів, методистів і психологів, присвячених проблемам дослідження психологічних та педагогічних чинників, що впливають на засвоєння іноземної мови учнями, а також вивченню основних підходів викладання іноземної мови учням загальноосвітніх шкіл.

Нове про педагогіку:

Основні аспекти виховання емоційної культури молодших школярів
Відомо, що виховати культуру почуттів можливо лише під час різнобічної діяльності, в процесі багатогранного духовного життя, емоційного сприймання навколишньої краси. Так, у педагогічній спадщині В.С ...

Зміст мовленнєвої компетенції учнів 5 класу загальноосвітньої школи
Учні 5 класу загальноосвітньої школи, а саме учні середнього шкільного віку, мають певні особливості навчання іноземної мови. У підлітковому віці ( з 10-11 до 15 років ) починається: o період найбіль ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com